0 – 7 jaar

Dan komt het kind op aarde; het beleeft zichzelf nog als deel van een eenheid. Het kent zichzelf nog niet als een IK; onderscheidt zichzelf ook nog niet van de omgeving en is nog direct verbonden met de aura van moeder en vader.
Het is afhankelijk (liefde, warmte en voedsel).

In deze fase is oogcontact heel belangrijk, alsook non-verbale communicatie.
Gaandeweg ontwikkelt zich in het kind een eerste Ikbesef, waardoor een eerste losmaking en onderscheid ontstaat tussen de eigen aura en die van de moeder.
Na 7 jaar heeft het de eigen(zelfstandige) aura gevormd; aangeraakt door de eigenheden van de ouders, maar ook in concept aanwezig in de ziel van het kind zelf; in relatie met de levensopdracht.

Het toekomstig werkmateriaal is zo zichtbaar geworden en het gevoel tot ontwikkeling gebracht in een zich ontplooien van het begin van de persoonlijkheid.
Algemeen is dat deze ontplooiing zich tot in het 28ste jaar voortzet. 

De wijze waarop en de mate waarin is afhankelijk van de levensopdracht.
Het kind is kind en volwassene tegelijkertijd: * kind op aarde, * volwassene in de ziel.

 

Reacties zijn gesloten.