Zwangerschap    

De voorschouw.

Veel zielen zijn angstig, voor de geboorte een nieuwe incarnatie aan te gaan.
De ziel ziet vóór de conceptie in hoeverre zij vooruitgang boekt tijdens de komende incarnatie.
Dit maakt haar vaak angstig. Waarom?

Als de ziel klaar is om geboren te worden, ontstaat er een moment om actie te ondernemen.
Eerst is er een moment van stilstand.
De ziel ziet wat haar te doen staat om in haar bewustzijn te groeien.
De ziel overziet het toekomstige leven.

Kort vóór de geboorte gebeurt dit weer, zodat het kind de kracht krijgt zich te ontwikkelen.
Het krijgt een zeer gedetailleerde voorschouw.
Het kind doorloopt innerlijk de fasen van ontwikkeling die het leven hem zal brengen.

De inzichten die het kind dan ontvangt helpen hem in de diverse levensfasen.
Het ziet dan hoe diep het geraakt zal worden.
Zo kan het tot overgave aan zichzelf komen.

De mens dient enerzijds voor zichzelf op te komen en dit niet te laten uit angst voor conflicten; maar anderzijds ook de ander te respecteren in zijn of haar ontwikkeling.
Men moet de moed ontwikkelen zichzelf te worden in wat men is.
Pas dan kan men zich belangeloos inzetten voor de belangen die anderen aangaan.

We dienen ook een ander te respecteren in zijn/haar ontwikkeling.
Elke levensfase heeft een neergaande en een opgaande lijn, met in het midden een dieptepunt van de meest essentiële beleving.
In de opgaande lijn is sprake van integratie in de ontwikkelingsaspecten tot nu toe.

 

Reacties zijn gesloten.