De conceptie

 

De mens komt steeds opnieuw naar de aarde toe om een bewustwordingsproces door te maken in zijn hele evolutionaire gang. Door het besef dat deze evolutiegang nog niet voltooid is ontstaat een gevoel van leegte. Deze leegte vraagt om invulling. 

Dit leidt tot een innerlijke drang om een evolutieperiode op aarde te maken. Wanneer de mens voelt of ervaart dat tijdens zijn proces er een invulling van deze leegte plaatsvindt, weet hij dit ook op een diep niveau. 

Dit geeft hem de kracht dwars door alle verdriet en lijden heen te gaan. Hij wil en zal toegeven aan de drang om tot invulling van die leegte te komen. Hierdoor ervaart hij de vervulling van zichzelf. 

Hij leert buiten zichzelf wat hij in zichzelf moet vinden. Het leven is dus een uiterlijke weg die naar binnen leidt. 

Allereerst is het belangrijk te weten dat mensen zich niet identiek ontwikkelen. Sommigen ontwikkelen sneller; hun innerlijk weten heeft versneld invloed op hun uiterlijk handelen. Anderen houden zich aan een bepaald stramien, d.i. de gewone ontwikkeling. 

Dikwijls hebben mensen die een versnelde ontwikkeling doormaken ook een dienende opdracht naar anderen op zich genomen. Belangrijk voor elk mens is dat men trouw aan zichzelf is, dat wil zeggen dat men zich niet beter ziet dan men is, maar ook zichzelf niet onderwaardeert, waardoor men zich minderwaardig voelt. 

Dit is zelftrouw. 

Door trouw te zijn aan zichzelf krijgt men contact met wat men in dit leven wil doen; waarop men zich wil richten; te doen wat men zich innerlijk had voorgenomen. Dit is geen egoisme. De mens moet immer zichzelf volgen in wat hij wezenlijk wenst.

Reacties zijn gesloten.