Het verschil tussen een engel en een begeleider

De begeleiding vindt plaats in relatie met levenden en stervenden vanuit een eerder contact.
De begeleiding is gebaseerd op een eenheid van ontwikkeling. Is verbonden in de geestelijke wereld met, zeg maar, wezens die identiek in ontwikkeling zijn aan henzelf.

Er zijn ook wezens/mensen die in voorgaande tijd banden hebben gehad met de persoon die nu overlijdt en deze wezens kunnen aanwezig zijn tijdens het sterven, maar zijn niet de begeleiders die verbinding hebben met de persoon daadwerkelijk. Dus als je oma komt dan is ze wel even bij je maar het is niet je begeleider.

Je hoort wel eens: Je oma beschermt je.
Hoe wordt dit gezien in de geestelijke wereld?
Oma dient zich te verdiepen in haar eigen innerlijke ontwikkelingsproces en dient niet aanwezig te zijn rond de mensen in hun aardse leven, indien zij niet gestuurd wordt vanuit de hiërarchieën om daadwerkelijk bij te dragen aan de ontwikkeling van die persoon.
Ze kan ook wel eens gedag komen zeggen.

Is begeleider en gids hetzelfde ?
Er zijn vaak meerdere gidsen; er is één begeleider.
De gids is verbonden met bepaalde aspecten in de ontwikkeling van de mens.
Een begeleider is totaal het innerlijk van de persoon die leeft. Je zou het een beetje kunnen vergelijken (maar ’t is nog meer dan dat) met een identieke tweeling.
Ze zijn van hetzelfde niveau, soms ook in uiterlijke verschijning. Er zijn herkenbare aspecten in beiden. Ze hebben vaak verbinding met een totaalplan.

Gidsen zijn er voor meerdere personen. Ze zijn ook op andere plekken aanwezig bij mensen die dezelfde constructie van leven ondergaan en die voeding bieden aan het geheel van de totaliteit van de groep.

Tweelingzielen; zielsgenoten.
Er zou nog een persoon als jij kunnen zijn, elders. Deze ziet er misschien anders uit, maar is wel helemaal dezelfde persoon als jij die eenzelfde soort levensopdracht leeft als jij en ook begeleid wordt door ’n begeleider van dezelfde groep.
Het is een ziel uit één groep. Zielsgenoten, met eenzelfde groeiproces.

Een groepsziel
bestaat uit allemaal verschillende gelijksoortige delen die één totaal vormen b.v. de wereld van de dieren.

(zie volgende kolom)

(vervolg)

Je begeleider
is precies wat jij bent. Alleen is hij nog verbonden met zijn hogere bewustzijn. Jij, als mens bent daar grotendeels van afgesloten omdat je een aards lichaam hebt. Binnen de beperking van het aardse lichaam kun je sneller groeien.
Je begeleider probeert jou op het juiste pad te houden maar hij ondergaat dezelfde intense belevingen als er in jou gaande zijn. Het is een proces van twee kanten. Je verrijkt elkaar. Hij vanuit de geest en jij vanuit je beperking. Het is een gezamenlijk proces. Er is al een diepe verbinding tussen jou en je begeleider.

Een mens is in staat om ook getweeën het aardse leven te betreden. Dus samen met je begeleider en hierdoor vindt een verdieping van processen plaats. B.v. als deze ziel je partner wordt zal je dieper de liefde met elkaar kunnen incarneren. Met name op het gebied van de liefde.
Een mens is zelfstandig tot ontwikkeling in staat en binnen dat ontwikkelingsproces vinden er meerdere ïnvloeden plaats. Je begeleiding is alleen aanwezig om jou sturing te geven. Er moet soms ingegrepen worden vanuit hogere regionen.

De mens kan dus ook de ontwikkeling van beiden tegenhouden wanneer hij niet luistert naar de signalen die hij innerlijk krijgt. Hierdoor kan een innerlijk conflict zichtbaar worden in je aardse verschijningsvorm in de vorm van depressies, psychische problematiek en fysieke gebreken. Een bepaald soort ziekte kan dan aangeven dat men niet op het goede pad zit en met name ook psychische problematieken maken zo’n conflict zichtbaar al of niet voortkomend uit eerdere levens. (Let op: niet elke ziekte maakt een conflict zichtbaar.)
Dan rem je die ander ook in z’n ontwikkeling.

Hierdoor zal de wens tot groei weer versterkt worden daar de wens tot groei in de begeleiding identiek is als de wens tot groei in de mens zelf. En dit zal een sterkere drang tot verandering oproepen waardoor de aardse mens meer bewust is van het zijpad dat hij mogelijk is ingeslagen. Hierdoor zal hij dat ervaren als een meer zwaarte die eigenlijk niet te rijmen is met één persoon.
B.v. hoe kan ik me nu zo akelig voelen, zo afschuwelijk, terwijl alleen maar dat aan de hand is.

Dat is dan ook nog min of meer een last die vanuit de geestelijke wereld wordt versterkt om je het gevoel te versterken en mogelijk te keren. Een aansporing vanuit de geest. Dit is best heftig. Want als jij depressief bent, komt dit er nog eens bij. Dan wordt het meer zichtbaar, voelbaar en ervaarbaar. Dan moet je er wat aan doen. Ja, en als je er niets aan doet dan ondergaat de mens wisselende signalen van pijnervaringen tot botsingen in sociale contacten tot onverwachte wendingen in het dagelijks bestaan. Het leven zal zich tegen je keren, lijkt het dan totdat je weer gaande bent op de weg die door jou werkelijk gewenst wordt.

Het is een diepe sterke verbinding, ook energetisch, tussen je begeleider en jou. Je zit als het ware aan elkaar gekoppeld. Daarmee verzwaart je begeleider jouw gevoelens ook omdat er die koppeling is. De pijn wordt dan dus sterker.

Reacties zijn gesloten.