Engelen en gidsen

Bijeenkomst 8 februari 2009 LLF

Wat zijn engelen?
Engelen zijn boodschappers, onderhevig aan invloeden /energieën die hen bereiken, die hen sturing geven naar die gebieden waar er sprake zou kunnen zijn van ontvangst. Zij bevinden zich op een energiespoor, ontvangen daarin een soort vertaling en die distribueren ze bij, zeg, maar gebieden op aarde, centra, mensen die hiervan kennis willen nemen. Engelen bevinden zich in een niemandsland. Het gebied rond de aarde waar niemand aanwezig is en waar niemand wordt verstaan. Geen persoon, geen wezens met een persoonlijkheid, die een persoonlijkheid gedragen hebben of gaan dragen en die nog restanten van een persoonlijkheid in zich dragen. Het is een geestelijke wereld. Ze zijn te vergelijken met de wind in onze wereld. De wind die onzichtbaar is maar wel aanwezig.
Engelen zijn eigenlijk niets. Ze worden datgene waardoor ze worden gestuurd. Ze hebben directe verbinding met de bron. Dus zij worden gevormd door een gestuurde energie vanuit de bron naar daar waar het nodig is.

Worden zij gestuurd door een oproep vanuit de mens?
Nee, wij kunnen geen engelen oproepen. Een oproep is verstaan door dat wat gaande is rond processen bijv. op aarde. Zij worden door zo’n oproep aangetrokken en dat is dan de drijfveer en de sturing die ze ervaren van de energie die zij vertegenwoordigen om zo’n oproep als doel te ervaren. Zij drijen naar het doel toe. Er volgt dan een proces van aansluiting.

Onze engelen worden vaak afgebeeld als heilige wezens met vleugels en prachtige gestaltes.
Hoe komt het dat de mens dit zo ervaart?

De energie die zij vertegenwoordigen ondergaat verdichting wanneer zij de aardse gebieden bereiken. En die verdichting krijgt zijn vorm op geestelijke wijze. De gestaltes die zij ontwikkelen beantwoorden aan vormen die wij innerlijk herkennen en het toont ons de vorm van datgene wat zij vertegenwoordigen.
Je zou kunnen zeggen. Er is een zeer hoge geestelijke energie, zeg maar vrouwelijke energie en die energie wordt waargenomen door ons. Wij herkennen dit, wij geven daar onbewust vorm aan.

Een engel is geen wezen. Het is een goddelijke projectie. Het is een energie die iets kan bewerkstelligen. Het is een aspect van de totaliteit van Godzijn en zij/hij vertegenwoordigt hierin een plaats binnen de hiërarchie. De hiërarchie is het totaal van stralen vanuit het goddelijke.
De mens ontvangt een bundeling van energieën die afgestemd is op het geestelijk ontwikkelingsniveau van deze mens. Het thema daarvan komt overeen met de ontbrekende aspecten.
Maar de engelenstraal is alleen maar goddelijk, dus wordt niet gebroken maar is sturend naar de mensen toe om als het ware in hen wat zij vertegenwoordigen tot herkenning te brengen en te versterken.
Voortgekomen uit de bron.

Ik zie de goddelijke vonk in ons als een kern. Een medium tussen onze wereld en hen. Maar ook niet meer. Wij worden uiteindelijk meer goddelijk dan een engel.
Wij zijn in oorsprong verstoffelijkte engelen.

(zie volgende kolom)

(vervolg van vorige kolom)

Toch zijn we wezenlijk verschillend.
De engel is in wezen goddelijk op een bepaald gebied, maar daarin volledig goddelijk. De mens heeft al het goddelijke in zich maar zal dit goddelijke nog moeten verkennen en bewust worden. Het zal zich in facetten tot engel verheffen. Je zou kunnen zeggen, t.z.t. worden we engelen maar alle aspecten tegelijkertijd. Dus met het totaal van aspecten die de engelen vertegenwoordigen. Je krijgt door hun aanwezigheid een injectie van het meest zuivere van het goddelijke op een bepaald gebied. En daarmee wordt dit specifieke aspect in je, in ons aangeraakt en bewust gemaakt. Het is de bedoeling dat we door alle engelen uit de hiërarchie geleid gaan worden. Om uiteindelijk als totaal, zoals een diamant met al zijn facetten, elk vlak zal uiteindelijk z’n goddelijkheid moeten tonen maar dan bewust. En de engelen zijn ons hierbij behulpzaam. Het maakt ons daardoor meer goddelijk dan de engel.

Wij zullen ook groeien in de geestelijke wereld. Daar zullen vele levens op aarde aan vooraf gaan. Die weg maakt ons van mens tot engel. We zullen uiteindelijk dan niet meer op aarde komen. Wij zullen dan nog verder moeten groeien in de geestelijke wereld tot dat wat alle engelen tezamen vertegenwoordigen. Zij zijn een afsplitsing maar wel goddelijk in hun aspect.

Als je b.v. kijkt naar de engel Gabriel.
Wat bracht hij ons? Wat hij vertegenwoordigt is het kindzijn in de mens. Het kindzijn suggereert een mens die volledig vanuit z’n eigen primaire kenmerken leeft. Het is van wezenlijk belang dat in ieder mens dit bewust aanwezig zal zijn, daar hij pas volledig mens zal kunnen zijn als hij z’n eigen kenmerken verkent en vertegenwoordigt op aarde. En hierin heeft Gabriel zijn taak.

Reacties zijn gesloten.